1.

Athletes with a heart ska fungera som en opinionsplattform för medvetna idrottsmän. Till en början via debattartiklar, mediekontakter och sociala medier. Ambitionen är att börja i Sverige, men snabbt expandera internationellt.

3.

Athletes with a heart har valt tre organisationer som donationsmål. Läs mer om dessa under "Donationer". Alternativa donationsmål kommer också att förekomma vid särskilda events, t ex vid sponsorsamarbeten.

2.

Athletes with a heart ska underlätta för idrottsmän att välja och genomföra donationer till bra ändamål, samt exponera sådana initiativ för att fungera som ett bra föredöme för andra idrottsmän.

4.

En alternativ donationsprocess är att ett företag sponsrar en idrottsman, och en öronmärkt del av sponsorsumman går till ett av våra donationsmål. Därigenom blir också sponsorföretaget en namngiven del av Athletes with a heart, och kan använda vår logotype på kläder och annan merchandise.