VÅRA INSIKTER image
CREDO FÖR "ATHLETES WITH A HEART":

Vi, som idrottare, har ett ansvar som kommer med vår privilegierade ställning. För att betala tillbaka till samhället för de möjligheter och förmåner som idrotten har gett oss, är vi fast beslutna att använda vår plattform för att påverka samhället positivt utanför spelplanen. Vi tror på att vara mer än bara idrottsmän; vi vill vara aktivister för förändring, förebilder och inspirationskällor för en bättre och mer rättvis värld.

1. Samhällsengagemang är en plikt: Vi inser att vårt inflytande sträcker sig bortom sportarenorna och att vi har en moralisk skyldighet att bidra till samhällsutvecklingen och betala tillbaka lite av det som samhället har gett oss. Vi vill ta ansvar för att påverka positiv förändring i samhället.

2. Inspiration genom handling: Vi ser exempel som de modiga spanska fotbollsdamerna och förstår kraften i att använda vår plattform för att främja jämlikhet, välgörenhet och samhällsutveckling. Genom våra handlingar vill vi inspirera andra att engagera sig och skapa en positiv kedjereaktion.

3. Sponsorer som partners i förändring: Vi förstår att vårt samarbete med sponsorer är en kraftfull resurs. Vi kommer att använda detta ekonomiska stöd för att stödja projekt och initiativ som gynnar samhället och motarbeta negativa företeelser inom sporten.

4. En opinionsplattform för goda tankar och idéer: Vi är en opinionsplattform där vi kan dela och främja goda idéer för samhällsutveckling. Tillsammans kan vi använda våra roller som förebilder för att stärka dessa initiativ.

5. Utmaningar och möjligheter: Vi är medvetna om utmaningarna med att balansera vår idrottskarriär med opinionsbildning, välgörenhetsarbete och samhällsengagemang. Men vi tror att genom att organisera oss i ”Athletes with a heart” kan vi göra en enorm skillnad. Förändring kommer inte över en natt, men varje positiv handling och insats räknas.

Tillsammans förbinder vi oss till att vara mer än bara idrottsmän. Vi är beredda att använda ”Athletes with a heart” för att bidra till att skapa en bättre och mer rättvis värld. Vi är aktivister för förändring och förebilder som strävar efter att inspirera och påverka positivt.